Howrah Zilla Parishad

Members of Sthayee Samitis

Artha, Sansthan Unnayan-O-Parikalpana
Smt. Karabi Dhul, Sabhadhipati
Sri Ajoy Bhattacharys, Sahakari Sabhadhipati
Sri Kalyandu Ghosh, Karamadhyaksha, Purto
Sri Sridhar Mondal, Karamadhyaksha, Sikha
Smt. Priya Pal, Karamadhyaksha, Khudra Silpa
Smt. Hamida Bibi Khan, Karamadhyaksha, Khaydya
Sri Manas Kumar Basu, Karamadhyaksha, Bon
Sri Sitanath Ghosh, Karamadhyaksha, Jana Saastha
Smt. Ambia Khatun, Karamadhyaksha, Sisu-O-Nari
Smt. Shila Makhal, Karamadhyaksha, Matsha
Sri Ramkrisna Ger , Karamadhyaksha, Krishi
 
Purto Karya O Paribahan
Sri Kalyandu Ghosh, Karamadhyaksha
Sri Gulsan Mallick
Sri Subhas Mondal
Smt. Sulekha Panja
Smt. Antara Saha
Sri Anup Maji
 
Jana Sastha-O-Paribesh
Sri Sitanath Ghosh, Karmadhyaksha
Smt. Kakali Chati
Sri Bikash Dey
Smt. Arfatun Nesha
Sri Arunava Sen
Sri Santosh Polley
 
Krishi-Sech-O-Samabaya
Sri Ramkrisna Ger , Karmadhyaksha
Sri Uttam Samanta
Sri Ramesh Chandra Paul
Smt. Rita Maity
Smt. Rina Das
Sri Anup Maji
 
Sikha, Sanskriti, Tathya-O-Krira
Sri Sridhar Mondal, Karmadhyaksha
Smt. Krishna guha
Smt. Dipali Pandit
Smt. Priya Pal
Smt. Manowara Begum
Sri Sambhunath Bag
 
Sisu-O-Nari Unnayan Janakalyan-O-Tran
Smt. Ambia Khatun, Karmadhyaksha
Smt. Manju Adhikari
Smt. Dipali Pandit
Smt. Manowara Begum
Smt. Malancha Das
Smt. Nasima Begum Kaji
 
Bon-O-Bhumi Sanskar
Sri Manas Kumar Basu, Karmadhyaksha
Smt. Manju Adhikari
Sri Subhas Mondal
Sri Balaram Naskar
Sri Biswajit Mondal
Sri Aparna Purkayat
 
Matsyo-O-Prani Sampad Bikash
Smt. Sila Makhal, Karmadhyaksha
Sri Saroj Ranjan Kanrar
Dr. Nirmal Maji
Smt. Anita Smui
Sri Biswajit Mondal
Sri Santosh Polley
 
Khadya-O-Sarbaraha
Smt. Hamida Bibi Khan, Karmadhyaksha
Sri Bikash Dey
Sri Saroj Ranjan Kanrar
Kazi Sarifa Khatun
Hafijur Mallick
Sri Sambhunath Bag
 
Khudra Silpa, Bidyut-O-Achiracharit Sakti
Smt. Priya Pal, Karmadhyaksha
Haphijur Mallick
Smt. Kaberi Das
Smt. Rina Das
Smt. Malancha Das
Smt. Munmun Shit
IAY
MGNREGA
MNB